Välkomment till webbstödet för handledare

Välkommen till webbstödet Grvuxlarling.se. För att använda webbstödet behöver du skapa ett konto.

Om du redan har ett konto, loggar du in och fortsätter där du var senast.

Innehåll

På Grvuxlarling får du stöd i din handledaroll i ditt arbete med lärlingen. Du får information om bland annat lärande i arbete, förtydligande av rollen som handledare och tips på hur man genomför två och trepartssamtal. I webbstödet kan du även skriva ut checklistor och få tips om mer läsning.